Zemědělská usedlost Peliny

Diplomní projekt 2015

Autorská zpráva

Záměrem projektu je konverze bývalého průmyslového areálu u města Choceň na zemědělskou usedlost. Vytvořil jsem areál zaměřený na celoroční lokální produkci čerstvé zeleniny a sezónního ovoce spojený se vzdělávacím centrem v oblasti domácího pěstování a ubytováním pro návštěvníky. Současně bych rád inspiroval návštěvníky areálu k návratu k lokální produkci zeleniny a zabránil tak současným tendencím v importu levných potravin ze zahraničí.

Mým záměrem je vytvoření prostoru jehož společným jmenovatelem bude přímí vztah k zemi, půdě a okolní krajině. Snažím se smíchat genia loci historické průmyslové stavby, jež je svojí racionální ortogonální konstrukcí produktem technického uvažovaní posledních dvou století, s geniem loci krajinného místa, bývalé nivní louky přecházející plynule v lesní a hospodářskou krajinu. Snažím se o propojení technologie, zemitosti a krajiny. Používám současný stav lokality jako odrazový můstek pro výsledný architektonický výraz celku. Jednotlivé nové objekty chápu jako solitérní stavby, jež respektují kontext místa a stávajících staveb, a tvořící dohromady kolekci jež je provázána vzájemnými funkčními vztahy.


Světelné objekty v krajině

Dolní Lipka

2012

Autorská zpráva

Návrh peti objektu/luceren vychází ze zadání kolektivu Mlýn o.s.. Motiv pricházení-odcházení je v plastikách vyjádren postupnou zmenou pozice svítící cásti objektu smerem vzhuru (pri postupu smerem do kopce vzhuru) resp. smerem dolu (pri postupu smerem z kopce dolu). Prostup svetelného bodu drevem se jeví jako metafora težkého životního údelu, který je na zacátku zatížen celou vahou drevené cásti a behem své pouti-života se vymanuje ze dreveného sevrení, aby mohl nakonec sám zazárit na vrcholu své cesty jako maják urcující smer.


Experimentální kemp

Architektonická studie

2012

Autorská zpráva

Lokalita pražských komořanských lagun je výrazně osídlena náletovými vrbami. Návrh experimentálního kempu pracuje s vrbou jako stavebním materiálem. Pro konstrukci jednotlivých sférických útulen pro návštěvníky bylo použito vrbového proutí. Objetky lze díky své nízké váze koulet po prostoru kempu a po nalezení vhodné místa vyplnit nafukovací termoizolační vložkou. Prostor kempu se tak stává jedním velkým hřištěm plným pletených objektů.


Galerie Fotografie

Architektonická studie

2011


Vodní Kostel

Architektonická studie

2009